MarkPLUS: Ugen på Spidsen: "Så kom det blå stempel"

Merete Hattesen er ugens klummeskribent i MarkPlus. Merete skriver i sin klumme blandt andet: "Forslaget om en ny støtteordning til en klimavenlig landbrugsproduktion vil i den grad fremme udbredelsen af Conservation Agriculture" Læs Meretes klumme på Landbrugsavisen.dk: Så kom det blå stempel - særlig dyrkningsform kan få vind i sejlene (31.maj) Foto: Jacob Justensen, Siljebjerggaard, Brædstrup

shopFRDK sælger nu kvalitetsfrø til efterafgrøder

Vi har i år endnu flere varer i end tidligere. Flere arter og blandinger kan nu leveres i big bags (600-750 kg). Frø kan bestilles til og med 16. juni, hvor vi lukker for salget af frø i år. Frø leveres til din adresse senest d. 12 juli. Vi har udover frø af mange arter og frøblandinger også noget flot tøj med FRDK-logo og med mulighed for at få påsyet eget logo. Salget af tøj kører året rundt. Man skal være medlem af FRDK for at handle i shopFRDK, gå direkte til shoppen her Disse populære blandinger og arter sælges i storsække (750 eller 600 kg) MFO Olierædikke og Honningurt Mantelsaat (90%/10%) Olieræddike og alm. Vikke (17%/83%) (f.eks. til 5 kg/ha olieræddiker og 25 kg/ha alm. vikk

Økologisk Landsforening er ude i et helt skævt ærinde, når de taler mod et nyt klimamærke for fødeva

Dette er en reaktion på et indlæg fra Økologisk Landsforening, som blandt andet kan læses i Fyns Stiftstidende Vi vil gerne understrege, at FRDK ikke har noget imod økologisk produktion, men blot ønsker faglig redelighed i argumentationen om de forskellige produktionsformer. Af Søren Søndergaard, medlem af bestyrelsen for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK), Skjern Forslag fra Venstre I mandags lancerede Venstre et forslag om at lave en omlægningsstøtte til de landmænd, der ønsker at producere klimavenligt. Samtidig foreslog partiet, at der skabes et klimamærke til de fødevarer, der er produceret klimavenligt. Så forbrugerne har reel og troværdig mulighed for aktivt at

Direkte såning af majs i en grøn efterafgrøde giver besparelser

Tommy Nielsen fra Hejnsvig ved Billund har fokus på bundlinjen. Han sparede sidste år omkring 500 kr. pr. ha til den traditionelle ukrudtsbehandling i majs. Han brugte ca. 150 kr. pr. ha til nedvisning af efterafgrøden og sparede i alt ca.100 kr. pr. ha på at få slangeudlagt gyllen efter såning, fremfor en gyllenedfældning før såning. Inklusiv de sparede maskinomkostninger ved direkte at så uden forudgående jordbearbejdning, regner Tommy med en samlet besparelse på små 1000 kr. pr. ha. Foto: Hans Henrik Pedersen, FRDK. Der sås direkte i en overvintrende grøn og tæt efterafgrøde med almindelig 12-rækket Gaspardo skiveskærs-såmaskine til majs. Grovfoder på let jord Tommy Nielsen dyrker majs o

Kristian Jensen og Thomas Danielsen uddyber forslaget fra Venstre

FRDKnyhedsbrev fik mulighed for at interviewe først Kristian Jensen (Foto: Pressefoto, Venstre) finansminister og næstformand for Venstre og bagefter folketingsmedlem og formand for folketingets udvalg for Energi, forsyning og klima Thomas Danielsen om partiets forslag til at yde en særlig støtte til blandt andet Conservation Agriculture. Hvordan kom du i tanke om Conservation Agriculture sådan lidt ud af den blå luft? Normalt ser vi dig ikke som en med speciel faglig interesse for landbruget. - I forbindelse med forberedelse af valgkampen var jeg ved at se på, hvordan man kan fortsætte dansk landbrugsproduktion med reduceret CO2-udledning. Og der faldt jeg over nogle artikler, som henviste

Landmand på Djursland dyrker vinterærter

Den store fordel med vinterærter er, at afgrøden er høstklar i juli, hvor der er høj sol, modsat vårafgrøderne som først er høstklare i august samtidig med al korn og hvor der også kommer mere nedbør. En anden stor fordel er vinterærts mega rodnet på nuværende tidspunkt, og dermed er afgrøden ikke så tørkefølsom som vårært. Hans Jørgensen, BraDanmark A/S i sin vinterærtemark Afsættes til protein separation Hans Jørgensen fra BraDana Danmark A/S i Egens på Djursland har i mange år dyrket vinterhestebønner, men i år forsøger han sig med vinterærter, som han forventer afsat til protein separation, således at protein delen går direkte til industri forarbejdning. Han forventer et udbytte omkring

Venstre foreslår støtteordning for at sætte fut i pløjefri dyrkning

Så skete der igen noget ret uventet i valgkampen, nemlig at Venstre - uden forud at aftale det med FRDK - nu foreslår omlægningsstøtte til Conservation Agriculture. Det åbner nogle særdeles spændende perspektiver for danske landmænd, som måske på sigt også kan sælge CO2-kvoter, brande deres produkter som meget klimavenlige og produkter, der øger biodiversiteten i agerlandet samtidig med, at blandt andet forbruget af sprøjtemidler går ned. Det er ikke så ringe endda..... Da FRDK er helt uafhængig af politiske partier, håber vi på bred opbakning fra alle partier i folketinget. Både her før valget men også efter valget. Foto: Kasper Kjær Jensen, SAGRO Læs artiklen fra Landbrugsavisen - En støt

Pløjefrit areal op med 25 procent

Danske landmænd er på vej til at blive langt mere klimavenlige ved at droppe pløjning forud for såning, viser de nyeste tal fra Danmark Statistik. Hele 356.280 hektar blev i 2018 sået uden forudgående pløjning - og det er 28 procent større end økoarealet. Pressemeddelelse. Foto: Niels Damsgaard Hansen. Det er i høj grad alt det, der foregår under jorden, som er interessant. Her er det Torben Bay Jørgensen fra FRDK-bestyrelsen, som ser på sin jord. 16 procent af arealet dyrkes uden plov Interessen for at dyrke uden brug af plov er stærkt stigende og har aldrig nogensinde før været så stor hos de danske landmænd. Helt dugfriske data fra Danmarks Statistik viser nemlig, at arealet tilsået ”uden

FRDK øger samarbejdet med de svenske FRDK medlemmer

På opfordring fra flere svenske FRDK-medlemmer tog kommunikationsudvalget i FRDK fredag 3. maj en tur til Halmstad i Sverige. De svenske medlemmer finder FRDK interessant og velfungerende og ønsker om muligt et endnu tættere samarbejde på tværs af landegrænsen. Foto: Niels Damsgaard Hansen (som mangler på billedet) Fra venstre: Håkan Nilsson, Philip Hedeng, Jenny Höchert, Hanna Williams, Ulf Hallén, Per-Erik Andersson, Martin Krokstorp, Søren Søndergaard, Henrik Terp, Hanne Schønning, Søren Ilsøe og Karl Jørgen Nielsen Muligheder blev drøftet I Sverige er der mange små foreninger med forskellige interesser, men der findes ingen decideret sammenslutning for interesserede i pløjefri dyrkning o

Efterafgrøder øger udbytter ved pløjefri dyrkning - men ikke i pløjede systemer

Et meget interessant flerårigt forsøg fra England viser, at efterafgrøder har positiv effekt på udbytter i de følgende afgrøder. Det gælder dog kun i pløjefri systemer. Når der pløjes, medfører efterafgrøder lavere udbytte i det efterfølgende afgrøder. Figuren viser udbytteeffekt af efterafgrøder i henholdsvis et pløjet system og ved dyrkning med harvning i maksimalt 10 cm's dybde. I forsøget, der strakte sig over syv sæsoner, blev, der dyrket olieræddike tre gange - før de forårsåede afgrøder. Ved pløjning var der kun i 2015 positiv effekt af efterafgrøderne, og det var i vinterhvede, der blev høstet næsten tre år efter, at der der var dyrket efterafgrøder. Ved pløjefri dyrkning var der i

Klimarådet overser kulstoflagring i jord

Enten sover rådet eller også er det ikke opdateret på den viden, der findes om mulighederne for at lagre store mængder CO2 som livgivende kulstof/humus i de danske landbrugsjorde. Men heldigvis er det en dialog, Klimarådet inviterer til, og den er FRDK parat til at deltage i. Nedenstående debatindlæg er bragt i Effektivt Landbrug lørdag 4. april 2019 Foto: Effektivt landbrug Det skal gå hurtigt med at fjerne C02 fra atmosfæren. Heldigvis er det lige netop, hvad vi landmænd kan med en effektiv planteproduktion med høje udbytter, plante­dække året rundt og et godt sædskifte. Når vi vel at mærke ikke roder unødigt i jor­den. Vi skal i så høj grad som muligt etablere vores afgrøder uden at harve

Fleksibel såmaskine til det hele

Hans Tobiasen driver sin maskinstation på en egn med mange kvægbrugere. Derfor er der behov for en alsidig såmaskine, der effektivt kan så korn, udlæg og placere gødning på flere forskellige måder i samme overkørsel. Det har han fået i den nye Amazone Cirrus 6003-2CC med seks meters arbejdsbredde. Læs artiklen, der er bragt i FRDK-nyt maj 2019 side19

Horsch Avatar - ægte No-till såteknik

Er jordstrukturen i orden samt i god kondition og klar til ægte No-till etablering med minimal eller slet ingen forstyrrelse af jordoverfladen, er en Horsch Avatar SD skiveskærs såmaskine fra Horsch et seriøst bud på et godt og effektivt værktøj. Læs artiklen, der er bragt i FRDK-nyt maj 2019 side18

Fangbakker til daglig varsling mod skadedyr

Adama har sat gang i et projekt, der skal optimere varslingen mod flere forskellige skadegørere såsom glimmerbøsser, galmyg, snudebiller og rapsjordlopper med flere i landbrugsafgrøderne. Systemet tæller og opdeler insekterne i tre grupper efter størrelse, og vi arbejder på at udvikle skadetærskler på baggrund af data fra fælderne. Læs artiklen, der er bragt i FRDK-nyt maj 2019 side17

Udvalgte nyheder
Kategorier
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481