FRDKnyhedsbrev nr. 10 handler om, at der er flere jordbearbejdningsdage i et pløjefrit system

Der er mange fordele ved at være FRDK medlem, og en af dem er, at du løbende igennem nyhedsbreve bliver opdateret på nye forskningsresultater. I dette nummer indeholder nyhedsbrevet desuden en opdatering på flere forhold omkring etablering af vårsæd. Endnu ikke medlem? ​så kan du blive det lige her. Tre gange så mange dage til rådighed På den netop overståede Plantekongres, præsenterede Annette Vestergård, SEGES nogle resultater, der viste, at der i et pløjefrit system var næsten tre gange så mange dage, hvor jordbearbejdning kunne foretages uden skadelig effekt på jorden end i et pløjet system. For mig virkede dette noget overraskende, da den gængse opfattelse vel er, at den, der pløjer, h

Ny bestyrelse i FRDK og formandens Beretning

FRDK afholdte den årlige generalforsamling i formiddags. Der var også valg til bestyrelsen, og tre af dens medlemmer var på valg. Jan Møllegård Jensen blev genvalgt, mens studerende på KU Frederik V. Larsen og landmand Søren Havgaard Christensen blev valgt ind i stedet for landmand Anne Arentoft Kristensen og landmand Jesper Thorøe. Der lød en tak til de to for deres indsats gennem en årrække og en velkomst til Frederik V. Larsen og Søren Havgaard Christensen fra formand Henrik Terp.Tidligere formand Hans Dahm, Odder blev genvalgt som folkevalgt revisor. Foto: Jørgen P. Jensen, Effektivt Landbrug. Den nyvalgte bestyrelse for FRDK 26. februar 2019 - fra venstre er det Jan Møllegaard Jensen, H

shopFRDK er åben for bestilling af frø

shopFRDK er åben indtil 27. februar for bestilling af frø til tidlig levering. Alt frø der er bestilt og betalt inden denne dato, bliver leveret inden 27. marts 2019. Det er nu 10. sæson shopFRDK sælger frø til medlemmer af FRDK, idet foreningen allerede i 2010 startede med at tilbyde denne ydelse. I 2018 blev der solgt i alt 206 tons. Adgang til shopFRDK.dk Yderligere oplysninger hos Jacob W. Nymand, mobil 21 55 27 28 eller e-mail: frdk@skjalm.dk Salg af både frø og tøj I de senere år har der været stigende fokus på de fordele, veletablerede efterafgrøder giver. Udover at fastholde kostbare næringsstoffer og modvirke erosion, øger en god efterafgrøde også jordens frugtbarhed og struktur mær

Indlæg om certificering af Conservation Agriculture på FRDK fagdag 26. februar

Josefine Bourgeat og Sebastian Peczek, studerende fra Teknologisk Samfundsvidenskabelig Miljøplanlægning på Roskilde Universitet, vil på FRDK fagdagen holde oplæg med emnet: ”Certificering - muligheder og udfordringer”. Oplægget holdes med udgangspunkt i et projekt, som bl.a. er baseret på en række interviews med FRDK’s medlemmer. Josefine og Sebastian vil fortælle om potentialer og udfordringer ved udarbejdelsen af en certificering af Conservation Agriculture, herunder en række overvejelser om certificeringens målgruppe, omstillingsprocessen fra reduceret jordbearbejdning til CA og udformningen af de potentielle retningslinjer. Ændret form for fagdagen Som noget nyt slutter fagdagen af med

Der findes enkle metoder til at diagnosticere din jord

Giv din jord et sundhedstjek oven på først et par våde dyrknings sæsoner med vand og paknings skader, efterfulgt af årtiers tørke i 2018. Når solen atter står lidt højere på himlen, væksten starter og jordens vandindhold er omkring markkapacitet, kan man med fordel diagnosticere udfordringerne i marken. Spadediagnoser med de såkaldte VESS analyser, kan hjælpe med at give en bedømmelse af jorden Brug faktaarkene I projektet ”Sundere jord – nu og om 20 år” har SEGES, Århus Universitet og lokale rådgivere udviklet nogle faktaark, som trinvis beskriver enkle metoder til at blive klogere på jordens sundhedstilstand. Hvert faktaark henviser til en kort demo-video (QR-kode) og vejledning i afhjælpn

Debat: Hvis vi landmænd stopper med at pløje jorden, kan vi lagre CO2 i markerne

Med dyrknings systemet "Conservation Agriculture", hvor man bearbejder jorden minimalt og altid dækker den med enten planter eller planterester, kan vi opnå en stabil lagring af CO2 i landbrugsjorden. Vi mangler bare økonomiske incitamenter og forskning, så vi kan få udbredt metoden. Debatindlæg kan ses i dagens udgave af Information her Ikke nok at begrænse udledning af CO2 Efter klimatopmødet COP 24 i Katowice i Polen virker det, som om begrænsning af udledningerne er løsningen på den globale opvarmning. Men det er ganske enkelt ikke korrekt. Ifølge klimaeksperterne er det nemlig nødvendigt at fjerne en stor del af den CO2, som allerede er udledt til atmosfæren gennem århundreders fældnin

Konsekvenser af et forbud mod glyphosat

Danmark mangler egentlige beregninger på konsekvenser og omkostninger ved et forbud mod glyphosat allerede fra 2022. Samtidig er den franske præsident Macron ved at tøve og har offentligt udtalt, at glyphosat ikke kan undværes. Måske er der allerede alternativer til glyphosat på vej, i form af et sukkerbaseret naturligt molekyle, som kan være lige så effektivt som glyphosat. En følelsesladet diskussion Det er velkendt, at diskussionen om glyphosat er stærkt følelsesladet. Rygter om midlets årsag til kræft og ikke mindst giftighed, har forskning endnu ikke bevist, og direkte adspurgt på den nyligt afholdte Plantekongres, udtalte Miljøstyrelsen, at de ingen bekymringer har ved fortsat anvendel

Joel Williams - Sæt fokus på jordens biologi – Optakt til fagdag 26. februar

Efter årtiers fokus på jordens kemi og på jordens struktur er der en stigende erkendelse af, at jordens biologi har stor betydning for både planters sundhed og for deres produktivitet. FRDK har til vores fagdag invitereret engelsk/canadiske Joel Williams til at introduceres os til det forunderlige samspil, der er mellem planter og jordens mikroorganismer. Joel Williams er en engageret fortaler for sund biologisk aktiv jord. Han har indledt på blandt andet Groundswell, NoTill on the Plains og nu også snart på FRDKs fagdag. Foto fra www.integratedsoils.com Hvor er de sunde sædskifter? Der er ingen tvivl om, at introduktion af handelsgødning i sin tid, har betydet en enorm produktivitets stigni

Indlæg om NoTill og Conservation Agriculture på FRDK fagdag 26. februar

Agronomstuderende Frederik V. Larsen vil indlede fagdagen med emnet: "Fem års NoTill - vores forsøg og erfaringer". Frederik vil med udgangspunkt i familiens gård, Barløsegård på Vestfyn, fortælle nærmere om NoTill og Conservation Agriculture i teori og praksis, herunder de seneste fem års erfaringer med NoTill etablering af alle afgrøder (korn, raps, frøgræs) samt hvordan de får efterafgrøderne til at passe ind. På Barløsegård har de endvidere travlt med at prøve en masse nyt og spændende af med et særligt fokus på biomasseproduktion i efteråret, intercropping (samdyrkning) samt flerårige integrerede og kvælstoffikserende efterafgrøder. Frederik vil fortælle nærmere om disse simple resultat

Udvalgte nyheder
Kategorier
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481