Fokus på sund jord og kulstof opbygning på FRDK fagdag 26. februar

”Sund biologisk jord og kulstofopbygning” er de to hovedtemaer på årets fagdag, hvor vi har inviteret flere interessante talere. Hellek Berge driver et mindre landbrug i Telemarken i Norge. Hellek indførte pløjefri dyrkning i perioden 2006-2009, men gik tilbage til pløjning, da han startede en omlægning af de 30 ha til økologisk drift. Målet er at komme tilbage til pløjefri dyrkning og indføre Conservation Agriculture fuldt ud. Fagdagen foregår samme dag som FRDKs årlige generalforsamling Hellek er en aktiv forsøgsvært i det norske projekt ”Jordkarbon - utvikling og formidling av karbonbindende landbrukspraksis i Norge” LINK Hellek har desuden, med lidt støtte, haft sit eget lille projekt,

Interessant CA workshop med Sarah Singla

Interessen for Conservation Agriculture er stor blandt vores medlemmer. Det sås, da 45 landmænd og konsulenter sidste mandag møde op til FRDK workshop i Billund, for at høre den franske landmand Sarah Singla fortælle om sine erfaringer og udfordringer med netop Conservation Agriculture. Landmand, pioner og fortaler for conservation agriculture Sarah Singla er agronom, landmand og i høj grad foregangskvinde indenfor Conservation Agriculture. Sarah er aktiv internationalt og ikke mindst i Frankrig, hvor vores franske søsterorganisation APAD er meget aktive i arbejdet med bedre forståelse for effekterne af Conservation Agriculture. Dette arbejde omfatter også aktiv deltagelse i den politiske de

Forskning: Nyttedyr stortrives ved Conservation Agriculture

Optællinger i i CarbonFarm projektet i starten af maj 2018 cirka ti gange flere overfladelevende springhaler i parcellerne med conservation agriculture sammenlignet med de pløjede parceller, oplyser forskere fra Aarhus Universitet på den kommende Plantekongres. Resultater på Plantekongres På næste uges Plantekongres præsenteres nye målinger fra 2018 af antal nytte- og skadedyr på jordoverfladen ved henholdsvis pløjning og forskellige grader af reduceret jordbehandling. Forskerne fra Aarhus Universitet vil fortælle, at der er langt flere nyttedyr i et CA-system end hvor der pløjes. Ikke overraskende, men godt at få det fastslået med seriøs forskning! Læs mere i onsdags udgaven af Effektivt La

Sikre løsninger mod svampesygdomme i hvede og byg

Blandinger af svampemidler giver den bedste kombination af effekt, resistens-forebyggelse og nettomerudbytte. Læs artiklen, der er bragt i FRDK-nyt januar 2019 side19

Sæt værdi på dit spredebillede

En korrekt indstilling af gødningssprederen og kontrol af spredebilledet kan ofte give et merudbytte på et til to hkg pr. ha. Læs artiklen, der er bragt i FRDKnyt januar 2019 side 18

To stærke maltbygsorter til sæson 2019

KWS Irina er den stærke, velkendte og accepterede sort til maltbyg og KWS Fantex den nye med et højt udbyttepotentiale for udbytte og lovende muligheder for afsætning. Læs artiklen, der er bragt i FRDK-nyt januar 2019 side17

Udvalgte nyheder
Kategorier
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481