Demoarrangement – efterafgrøder og dyrkningssystemer 30. oktober

Mandag d. 30/10 kl. 13-16.00 afholder Agrovi, Københavns Universitet og ReMIX demonstrationsarrangement om efterafgrøder og dyrkningssystemer. Vi mødes på Knudstrupgård, Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev, hvor vi starter med en kort gennemgang af eftermiddagens program. Tilmelding senest d. 27. oktober til dette gratis arrangement. Program: 13.00 Velkomst 13.10 Rundtur til forsøgsparcellerne 15.30 Opsamling og spørgsmål Deltagelse er gratis. Bemærk: Der er begrænset deltagerantal, så hurtig tilmelding tilrådes. Brug link herunder. Vi skal se på forsøgsparceller med forskellige efterafgrøder. Efterafgrøderne er etableret på tre forskellige bedrifter, med hver sin driftsform – hhv. 1) traditi

Remix projekt skal lære os mere om samdyrkning.

Roskilde Universitet Center (RUC) efterlyser værter, der vil være med til at demonstrere samdyrkning af afgrøder. Henrik Hauggaard-Nielsen og kollegaer på RUC er er netop startet i et nyt projekt ”Remix”. Sammen med partnere i 10 europæiske lande skal de demonstrere, hvordan man kan øge biodiversiteten i markerne samtidigt med, at landbrugsproduktionen fastholdes på et højt niveau. Landmænd dyrker i stigende udstrækning efterafgrøder med blandinger af arter. Lad os håbe, at der fremover bliver muligheder for flere arter også i de lovpligtige efterafgrøder. Næste skridt er så, at der dyrkes flere arter, også mens hovedafgrøderne vokser på marken. Fra Remix hjemmesiden Projektdeltagerne vil ru

EU giver pløjefrit landbrug medvind

Efter mange års ihærdig indsats fra FRDK og andre europæiske pløjefri foreninger åbner EU nu op for, at lagring af kulstof i landbrugsjord bliver et vigtigt værktøj til at nå klimamålene. Pressemeddelelse fra FRDK d. 23. oktober 2017 Danske landmænd får nu mulighed for at udfylde endnu en vigtig rolle - udover at producere fødevarer og andre efterspurgte produkter. - Vi har i mange år argumenteret for, at landbrugsjorden kan rumme store mængder kulstof, som planterne henter fra luftens indhold af CO2, siger Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK). Men det har været ret svært at få såvel politikere som forskere til at gå engageret ind i den mulighed

Pedro, en spansk CA landmand (video)

Klimaet er anderledes, men udfordringerne med hensyn til at bevare jordens frugtbarhed er fælles for Europas landmænd. Pedro Maestre Leon er tolvte generation på landbruget i Alcala de Guadaira ved Sevilla i Spanien. Pedro fortæller i denne korte video, hvorfor han har lagt om til Conservation Agriculture Denne video er produceret i INSPIA projektet, som ECAF og vores vores spanske og franske søsterorganisationer deltager i. INSPIA-projektet (European Index for Sustainable Productive Agriculture) udvikler indikatorer, der kan benyttes til at karakterisere bæredygtige dyrkningsmetoder. Se mere på projektets hjemmeside. www.inspia-europe.eu Find film i vores videoarkiv eller direkte på YouTube

Ny hjemmeside: "Projekt Grønne Marker og Sunde Rødder"

Agrovi og Københavns Universitet vil over de kommende fire år på ejendomsniveau sammenligne tre dyrkningssystemer: Conservation Agricuture, Reduceret Jordbearbejdning og traditionel dyrkning med pløjning. Følg projektet på den nye hjemmeside: www.gmsr.dk Projektet er støttet af Villum Fonden og Velux Fonden

26. oktober på Lolland. Pløjefri såning af vinterraps.

FRDK afholdt d. 24. august i samarbejde med Agrovi og en række maskinleverandører en demonstration, hvor forskellige maskiner til pløjefri etablering af raps blev demonstreret. De etablerede parceller kan ses på en opfølgningsdag d. 26. oktober Foto Agrovi. Fra demonstration august 2015. Artikel er opdateret d. 5. oktober 2017 Opfølgningen d. 26. oktober vil foregå fra kl 10. på Grubbevej, Majbølle, 4862 Guldborg (Google Maps). Se yderligere om demonstration på Agrovis hjemmeside Ved såning d. 24. august benyttet meget forskellige metoder lige fra direkte såning med skive- eller tandskær til harvning og grubning, hvor såning er sket enten ved uddrysning eller ved såning med skiveskær. Del

Vigtige mål for efterafgrøder på sandjord

Denne artikel med anbefalinger om efterafgrøder på sandjord blev udsendt med FRDK nyhedsbrev nr. 17 i august. Vårbyg og rug har trevlerod, der giver jordstruktur. Vikke og markært har rodknolde, der fikserer kvælstof Foto Christian Hansen SAGRO. SAGRO demonstrerer parceller med efterafgrøder på SAGROs forsøgsareal ved Gørding onsdag d. 11. oktober Se mere. Følgende mål er vigtige for en god efterafgrøde på sandjord: Effektiv Billig Artsvalg som giver sikker etablering uanset såtidspunkt Artsvalg målrettet god top og rodudvikling Vinterfaste arter Blanding af arter for at få en varieret rodudvikling og roddybde Effektiv: vælg de rigtige arter i en blanding, som gror hurtigt til. Efterafgrøden

Udvalgte nyheder
Kategorier
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481