Demonstration af direkte såmaskiner, Groundswell 2017

På Groundswell Ag Show N0-Till Day 29. juni 2017 blev der vist flere forskellige såmaskiner til direkte såning. I videoen er det vist, hvordan de arbejder og lukker sårillerne. Opdatering: Se billeder af såmaskiner præsenteret på Groundswell show 2018

Økologi er ikke svaret på miljøproblemerne

Kronik bragt i Politiken d. 18. juli 2017 (s 5-6) Politikerne har set sig blinde på økologi og overser helt problemerne og udfordringerne ved økologisk landbrug. Der er en bedre vej. Vi er i en virkelighed, der råber højt efter holdbare løsninger på alle de miljøproblemer, vi som menneskehed har skabt. Derfor er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget - og hurtigst muligt for ikke at havne i endnu større problemer. Blandt andet skal vi i landbruget skaffe tilstrækkeligt med sunde fødevarer og en lang række andre produkter (fx medicin og energi mv.) fra den landbrugsjord, vi råder over i såvel lille Danmark som globalt. Hvordan kan vi det - så det virker og er langsigtet? Skal vi tro en lang r

Samdyrkning af afgrøder. Rapport og videoindlæg fra England

Andrew Howard, der er en ung engelsk landmand, har besøgt landmænd i flere lande, I sin rapport har han opsamlet erfaringer, og han giver et overblik over fordele ved samdyrkning af afgrøder. Samdyrkning af linser og havre på SLUs forsøgsmark ved Alnarp. Foto: Georg Carlsson, SLU Rapport fra England om samdyrkning Andrew Howard definerer samdyrkning (intercropping, companion cropping) som systemer, hvor flere afgrøder dyrkes samtidigt, og hvor mindst en af afgrøderne høstes. Han kategoriserer samdyrkning i følgende systemer. Forskudt såning (Relay intercropping) Næste afgrøde sås i rækkemellemrum, før første afgrøde er høstet. (Eksempel: boghvede, der sås i korn) Midlertidig samdyrkning /

FRDK-nyt juli udgave

"Jeg kan mærke, at interessen for at dyrke pløjefrit blandt mælkeproducenter er stærkt stigende på vores egn". I det seneste nummer fra FRDK nyt beretter Jan Møllegaard, der er nyvalgt bestyrelsesmedlem i FRDK, om hans erfaringer med dyrkning af grovfoder i en sund pløjefri sandjord. "Vi høster mere, vi kan meget nemmere køre på den, og vanding har været overflødig i flere år", konstaterer Jan Møllegaard. Artikler i FRDK-nyt juli 2017 udgaven. ■ FRDK deltager i to nye projekter ■ Sund jord er det vigtigste ■ Etablering efter en god efterafgrøde ■ Både syltetøj og honning i agerlandet ■ Samdyrkning af flere arter ■ Conservation Agriculture– tanker fra en studietur i Tyskland Annoncørartikler

Såning af efterafgrøder. Demonstration 2016

Agrovi afholdt sidste år sammen med FRDK en demonstration af maskiner til såning af efterafgrøder. Se maskinerne i aktion og se resultatet Demonstration af ni forskellige etableringsmetoder til efterafgrøder. Klik på video herover. Video produceret af Henrik Knudsen for FRDK Læs artikel om demonstrationen Efterafgrødedag den 27. oktober Hvorledes får vi efterafgrøderne etableret hurtigt, effektivt og med en sikker fremspiring? Og kan vi lave vores eget kvælstof? Af planteavlskonsulent Søren Ilsøe, Agro. (Artikel på Agrovi.dk Øvrigt materiale om efterafgrøder og etablering Plantekongres 2017. CA session Dyrkning af efterafgrøder i praksis Landmand Lars-Martin Kjøller, St. Kannikegård

Hybridrug efter hybridrug - i det pløjefrie dyrkningssystem

Pas på meldrøjer i rug, da de ødelægger rugens anvendelighed til såvel foder som brød. Annoncørartikel fra FRDK-Nyt, juli 2017 Læs artiklen, der er bragt i FRDK-nyt juli 2017 side 14 Se indhold i FRDK-nyt juli 2017

Sår alt i al slags jord

Multiva Combi såmaskinen er velegnet til alle afgrøder og kan både så direkte i ældre frøgræsmarker og efter en plov - og selvfølgelig også efter en opharvning. Det har efterhånden mange danske pløjefri landmænd erfaret. Annoncørartikel fra FRDK-Nyt, juli 2017 Læs artiklen der er bragt i FRDK-nyt juli 2017 side 15 Se indhold i FRDK-nyt juli 2017

Udvalgte nyheder
Kategorier
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481