Hvis man etablerer efterafgrøder efter hestebønner eller ærter, skal man nok overveje artsvalget grundigt. Det gælder også i nabomarker. Blandrandbiller være ganske hårde ved ærter, vikker og nok også kløverarter. Blå bitter lupin ser det ud til at billerne går uden om...

TV2 Øst havde den 14. september et indslag omkring, hvad landbruget kan bidrage med i Grøn Omstilling, som har til formål at afværge, begrænse eller udskyde følgerne af den globale opvarmning. I udsendelsen medvirker Søren Ilsøe fra Sorø, som dyrker sin jord efter prin...

Flere af jer har sået spændende arter og blandinger ud enten før eller efter høst. En  blanding som har solgt rigtig godt, er FRDKs nye blanding ”CarbonFarm 2020”, som består af: 18 % Olieræddike (Sen blomstring), 18 % Sandhavre, 4 % Honningurt (Mantelsaat), 25 % Foder...

Der er mulighed for både at prøve spansk såmaskine på egen jord, men også at få sået af erfaren planteavler. Virkar såmaskine er en af de seneste nyheder indenfor no-till såmaskiner. Dansk Maskincenter, som har ene import af maskinen, oplever rigtig gode resultater, ef...

Genetic Literacy Projekt skriver på deres hjemmeside, at EU blokerer Østrigs planlagte glyfosatforbud og afviser påstand om, at ukrudtsmidlet skader menneskers sundhed.

Foto: Genetic Literacy Projekt

Uforenelig med EU-lovgivningen

Europa-Kommissionen har blokeret Østrig f...

I England er mange landmænd ved at opgive dyrkning af vinterraps på grund af enorme problemer med rapsjordlopper, efter at neonikotinoider blev forbudte. Så slemt bliver det forhåbentlig ikke i Danmark, men det er et stort problem, hvis udfasningen af et bejdsemiddel i...

FRDK har startet en PløjefriCA erfa gruppe op her i foråret. Gruppen har mødt hinanden to gange og består for tiden af 11  FRDK medlemmer fra hele landet. I FRDK mærker vi en stigende interesse for emnet og det er tydeligt, at deltagerne nyder at "nørde" omkring CA, nå...

Alternativerne til glyfosat er enten ødelæggende jordbearbejdning eller andre midler. Men for at imødekomme de mange kritiske røster i den følelsesladede debat foreslår vi i FRDK, at brugen indskrænkes, så der ikke sprøjtes på stående afgrøder op til høst, men kun foru...

Et par progressive FRDK medlemmer viste på en fuldt booket markdag, hvad de har opnået, og hvad de afprøver med direkte såning, samdyrkning og andet.
I CarbonFarm marken stillede vi skarpt på metoder til at vurdere jord og planter. Kan vi se om jord og planter er...

Markhygiejne fokuserer på håndteringen af frørester fra majs, raps og korn efter høst, hvor målet er at bringe frøene til spiring og resterne til at nedbrydes så hurtigt som muligt. En reduceret frømængde forbedrer konkurrenceevnen for den følgende afgrøde og kan reduc...

Please reload

Udvalgte nyheder

Conservation Agriculture kan bidrage til Grøn Omstilling

16/09/2020

1/10
Please reload

Kategorier
Arkiv
Please reload

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481