CarbonFarm,
GUDP projekt 2017-2021

I CarbonFarm projektet afprøves og optimeres conservation agriculture principper på fire landbrug.

Se partnere og yderligere projektbeskrivelse her

Herunder ses artikler fra projektet OptiTill (vil blive ændret!)

I GUDP projektet OptiPlant blev de samme efterafgrøder dyrket i parceller over tre dyrkningssæsoner. Alle de undersøgte arter og blandinger øgede udbytteniveauet i en efterfølgende vårbygafgrøde. Undtaget er dog rug, der reducerede udbytteniveauet.

Figuren viser udbytteeffekt...

Sådan dyrker du pløjefrit - og undgår faldgruberne

Danmarks første og meget omfattende rapport kaldet ”Inspiration og vejledning til pløjefri dyrkning 2017” er nu gratis tilgængelig for alle på landbrugsinfo. Den er et stærkt værktøj både for de nye og mere rutinerede plantea...

Det er en udbredt opfattelse af, at pløjefri dyrkning øger behovet for at sprøjte modukrudt. Men alsidigt sædskifte og dyrkning af gode efterafgrøder muliggør pløjefridyrkning med lavt forbrug af ukrudtsmidler. Overvej også om harvningen lige efterhøst er nødvendig. Den harv...

2 Nov 2016

Du skal se på dine marker, når det regner. Det viser nemlig meget om jordens tilstand. Det var et af budskaberne på en no-till konference, som jeg havde fornøjelsen af at deltage i som led i vores projekt Opti-till*.
Konferencen blev holdt nær Cambridge o...

Det er trist, at efterafgrøder i Danmark så ensidigt vurderes ud fra deres evne til at tilbageholde kvælstof. Det er selvfølgelig en vigtig egenskab, men langt fra den eneste nyttige funktion af efterafgrøder. 

Håbet er, at denne artikel giver inspiration...

Det bedste og det mulige Størst effekt af efterafgrøderne får man ved at så dem før høst. Men er snegle et problem, er det nødvendigt at bearbejde jorden før såning for at bekæmpe sneglene - og dermed er det bedst at vente med etablering til efter høst

Læs artiklen fra FRDK n...

1 Jul 2016

Sædskiftet er en af nøglerne til succes ved reduceret jordbearbejdning.
Du skal derfor nu gøre dig de sidste overvejelser omkring næste års
afgrøder nu. I det følgende gennemgås nogle af de forhold, du skal
være særlig opmærksom på, når du praktiserer reduceret jordbearbejdn...

1 Nov 2015

I det pløjefri system kan mange såmaskiner etablere en afgrøde tilfredsstillende uden harvning lige før såning. Det har projektet OptiTill blandt andet vist

Læs artiklen fra FRDK nyt, nov. 2015, s 8-9 

OptiTill projektet har modtaget GUDP midler fra Miljø- og Fødeministeriet 

I takt med, at GPS-styring er blevet udbredt, bliver sprøjtespor ofte placeret samme sted år efter år. Enkelte landmænd er gået skridtet videre og har indført faste kørespor, hvor høstmaskiner og andre tunge maskiner også kun kører i fastlagte spor

Læs artiklen fra FRDK...

Den bedste beskyttelse af jorden mod pakning opnås ved at forstyrre overjorden mindst muligt, så den naturlige bæreevne bevares

Læs artiklen fra FRDK nyt, juli 2015, s 12-13

 

OptiTill projektet har modtaget GUDP midler fra Miljø- og Fødeministeriet 

Lars Munkholm har i mange år forsket i jord og jordens dyrkningsegenskaber.
Hans erfaring er, at det handler om at nedsætte behovet for jordbearbejdning
ved hjælp af nedmuldning af halm og dyrkning af efterafgrøder

Læs artiklen fra FRDK nyt, maj 2015, s 10-11 

OptiTill projekt...

Efteråret 2014 bød på spændende forsøg, erfaringer og resultater med efterafgrøder hos en række landmænd med forskellig strategi rundt i Danmark

Læs artiklen fra FRDK nyt, maj 2015, s 14-16 

OptiTill projektet har modtaget GUDP midler fra Miljø- og Fødeministeriet 

1 Jan 2015

I det pløjefri system skal vintersæden tildeles mere kvælstof tidligt, og der bør foretrækkes gødninger med højt indhold af nitratkvælstof. I vårsæd skal nedfældning af gødning ofres særlig opmærksomhed

 

Læs artiklen fra FRDK nyt, jan. 2015, s 10-11 

OptiTill projektet ha...

Falsk såbed eller anden bearbejdning lige efter høst giver for langt de fleste arter flere overlevende frø i frøbanken end ikke at gøre noget som helst, viser dansk forskning udført af Peter Kryger Jensen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg

Læs artiklen fra FRDK n...

Kristian Tybjerg Hansens erfaring er, at for at få en vellykket efterafgrøde, skal den sås i den eksisterendeafgrøde cirka 14 dage før høst. Han etablerer efterafgrøderne med en 12 meter gyllebom monteret på et trucktårnpåsat to elspredere. Ved etablering af olieræddike udså...

Please reload

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481