Bestyrelse og udvalg

Formand: Henrik Terp

Sanderumgård, Sanderumgårdsvej 152, 5220 Odense SØ. Mobil: 20123610. Email: ht@frdk.dk

Henrik Terp er driftsleder på Sanderumgård, hvor der dyrkes 900 ha med vinterhvede, byg, raps, kartofler, stivbladet svingel, rødsvingel og almindelig rajgræs. Sanderumgård startede med reduceret jordbearbejdning i 2001, og hele arealet drives nu pløjefrit. Henrik driver derudover ejet landbrug på østfyn. Det foregår naturligvis også pløjefrit.

Næstformand: Søren Ilsøe

Knudstrupgård, Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev. Mobil: 20960395. Email: si@frdk.dk 

Landmand. Driver 250 hektar. Ploven blev solgt i 2001 og skiftede i 2011 til direkte såning og principperne i Conservation Agriculture. Er desuden konsulent med speciale i pløjefri dyrkning ved rådgivningssleskabet Agrovi, hvor han leder flere erfagrupper.

Formand kommunikationsudvalg: Søren Søndergaard

Planteavlsrådgiver Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing. Mobil: 51377611. E-mail: sos@frdk.dk

Planteavlskonsulent og specialkonsulent. Søren Søndergaard har mange års erfaring med rådgivning inden for reduceret jordbearbejdning og leder flere erfa-grupper.

shopFRDKudvalgsformand: Torben Bay Jørgensen

Kildevældsgården, Centervej 101, 2690 Karlslunde. Mobil: 40680262. Email: tbj@frdk.dk

Landmand. Driver 245 ha med afgrøder som byg, hvede, raps samt græsfrø. Startede med reduceret jordbearbejdning i 1999 på 45 ha, og fra 2005 er hele arealet drevet pløjefrit.

Erik Sandal

LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup, Tlf.: 23251475. E-mail: ers@frdk.dk

Specialkonsulent i pløjefridyrkning, chefrådgiver i LMO

Søren Havgaard Christensen

Serritslevvej 494, 9740 Jerslev J M: 42963027. E: shc@frdk.dk 

Landmand. Nyvalgt medlem februar 2019

Frederik Vilhelm Larsen

København / Barløsegaard Assens. M: 51709606 E: fvl@frdk.dk

Agronomstuderende Nyvalgt februar 2019

Karl Jørgen Nielsen

KJN Maskinrådgivning, Skanderborggade 6, 8940 Randers. Mobil: 30604603. E-mail: kjn@frdk.dk

Driver firmaet KJN Maskinrådgivning. Stort kendskab til de redskaber, der bruges til reduceret jordbearbejdning og laver beregning af maskinomkostninger og konsekvenser ved omlægning til reduceret jordbearbejdning

Jan Møllegård Jensen

Stilbjergvej 24, 6800 Varde Mobil: 24820071 Email: jm@frdk.dk

Landmand ved Varde med mange gode erfaringer med at dyrke planteavl inkl. govfode pløjefri.

Observatør. Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard

SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N tlf: 87405360, mob: 51195546 E-mail: avv@seges.dk

Landskonsulent, Kulturteknik og den sunde jord.

Observatør. Professor Jørgen E. Olesen

Sektionsleder Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi, Klima og Vand, Blichers Allé 20, 8830 Tjele,Tlf: 8715 7778 / 4082 1659, E-mai; jeo@agro.au.dk

Forskning vedrørende: Tilpasning af landbrugsproduktion ved klimaændringer, drivhusgasser fra landbruget, økologisk og integreret landbrugsproduktion, modellering af jord, plante, atmosfære samspillet

Observatør: Professor Svend Christensen

Institutleder  Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Thorvaldsensvej 40, opgang 10,6. sal, 1871 Frederiksberg C Tlf: 5148 9421 Email: svc@plen.ku.dk

Please reload

Udvalg (efter konstituering marts 2019)

Fagligt udvalg (inklusiv projekter). Email:fagudv@frdk.dk

Erik Sandal, Jan Møllegaard Jensen, Søren Ilsøe, Hans Henrik Pedersen (sekretær)

shopFRDK udvalg. Email: shopudv@frdk.dk

Torben Bay Jørgensen (formand), Søren Havgaard Christensen, Frederik Vilhelm Larsen, Jacob Winther Nymand (sekretær)

Kommunikations- og lobbyarbejde. Email: komudv@frdk.dk

Søren Søndergaard (formand), Karl Jørgen Nielsen, Henrik Terp, Hanne Schønning (sekretær) 
Niels Damsgaard Hansen (FRDK-nyt og lobbyarbejde)

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481