Hvis man etablerer efterafgrøder efter hestebønner eller ærter, skal man nok overveje artsvalget grundigt. Det gælder også i nabomarker. Blandrandbiller være ganske hårde ved ærter, vikker og nok også kløverarter. Blå bitter lupin ser det u...

TV2 Øst havde den 14. september et indslag omkring, hvad landbruget kan bidrage med i Grøn Omstilling, som har til formål at afværge, begrænse eller udskyde følgerne af den globale opvarmning. I udsendelsen medvirker Søren Ilsøe fra Sorø, s...

Flere af jer har sået spændende arter og blandinger ud enten før eller efter høst. En  blanding som har solgt rigtig godt, er FRDKs nye blanding ”CarbonFarm 2020”, som består af: 18 % Olieræddike (Sen blomstring), 18 % Sandhavre, 4 % Honnin...

Der er mulighed for både at prøve spansk såmaskine på egen jord, men også at få sået af erfaren planteavler. Virkar såmaskine er en af de seneste nyheder indenfor no-till såmaskiner. Dansk Maskincenter, som har ene import af maskinen, oplev...

Genetic Literacy Projekt skriver på deres hjemmeside, at EU blokerer Østrigs planlagte glyfosatforbud og afviser påstand om, at ukrudtsmidlet skader menneskers sundhed.

Foto: Genetic Literacy Projekt

Uforenelig med EU-lovgivningen

Europa-Kommi...

I England er mange landmænd ved at opgive dyrkning af vinterraps på grund af enorme problemer med rapsjordlopper, efter at neonikotinoider blev forbudte. Så slemt bliver det forhåbentlig ikke i Danmark, men det er et stort problem, hvis udf...

FRDK har startet en PløjefriCA erfa gruppe op her i foråret. Gruppen har mødt hinanden to gange og består for tiden af 11  FRDK medlemmer fra hele landet. I FRDK mærker vi en stigende interesse for emnet og det er tydeligt, at deltagerne ny...

Alternativerne til glyfosat er enten ødelæggende jordbearbejdning eller andre midler. Men for at imødekomme de mange kritiske røster i den følelsesladede debat foreslår vi i FRDK, at brugen indskrænkes, så der ikke sprøjtes på stående afgrø...

Et par progressive FRDK medlemmer viste på en fuldt booket markdag, hvad de har opnået, og hvad de afprøver med direkte såning, samdyrkning og andet.
I CarbonFarm marken stillede vi skarpt på metoder til at vurdere jord og planter. Kan...

Markhygiejne fokuserer på håndteringen af frørester fra majs, raps og korn efter høst, hvor målet er at bringe frøene til spiring og resterne til at nedbrydes så hurtigt som muligt. En reduceret frømængde forbedrer konkurrenceevnen for den...

Please reload

Vælg kategori

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481