Bestyrelse og udvalg

Formand: Henrik Terp

Sanderumgård, Sanderumgårdsvej 152, 5220 Odense SØ

M: 20 12 36 10 E: ht@frdk.dk

Driftsleder på Sanderumgård, hvor der dyrkes 900 ha med vinterhvede, byg, raps, kartofler, stivbladet svingel, rødsvingel og almindelig rajgræs. Sanderumgård startede pløjefrit i 2001, og hele arealet drives nu pløjefrit. Henrik driver derudover ejet pløjefrit landbrug på Østfyn.

Næstformand: Søren Ilsøe

Knudstrupgård, Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev

M: 20 96 03 95 E: si@frdk.dk 

Landmand. Driver 250 hektar. Ploven blev solgt i 2001 og skiftede i 2011 til direkte såning og principperne i Conservation Agriculture. Er desuden konsulent med speciale i pløjefri dyrkning ved rådgivningssleskabet Agrovi, hvor han leder flere erfagrupper.

Formand for kommunikationsudvalg: Kaare Larsen

Brunbjerggaard, Dragstrupvej 56, 3250 Gilleleje

T: 26 30 97 59 E: kl@frdk.dk

Mælkeproducent med 180 røde malkekøer og 300 ha planteav. Dyrker tillempet efter Concervation Agriculture principper

Formand for shopFRDKudvalg: Torben Bay Jørgensen

Kildevældsgården, Centervej 101, 2690 Karlslunde

M: 40 68 02 62 E: tbj@frdk.dk

Landmand. Driver 245 ha med afgrøder som byg, hvede, raps samt græsfrø. Startede med reduceret jordbearbejdning i 1999 på 45 ha, og fra 2005 er hele arealet drevet pløjefrit.

Formand for fagudvalg: Erik Sandal

Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

M: 23 25 14 75 E: ers@frdk.dk

PløjefriRådgiver i Velas

Søren Havgaard Christensen

Serritslevvej 494, 9740 Jerslev J

M: 42 96 30 27 E: shc@frdk.dk 

Landmand med 650 ha. Dyrker efter Conservation Agriculture principper

Frederik Vilhelm Larsen

M: 51709606 E: fvl@frdk.dk

Agronomstuderende

Henning Sjørslev Lyngvig

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

M: 91 17 76 20 E: hsl@frdk.dk

Landskonsulent, Maskiner og Markteknik, Plante og MiljøInnovation, SEGES

Leo Bajlum

Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing 

M: 51 37 76 10 E: leb@frdk.dk

PløjefriRådgiver i Vestjysk

Observatør: Annette Vibeke Vestergaard

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N 

M: 51 19 55 46 E: avv@seges.dk

Landskonsulent, Kulturteknik og den sunde jord, Plante og MiljøInnovation, SEGES

Observatør: Jørgen E. Olesen

Blichers Allé 20, 8830 Tjele

M: 40 82 16 59 E: jeo@agro.au.dk

Institutleder, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Observatør: Svend Christensen

Thorvaldsensvej 40, opgang 10,6. sal, 1871 Frederiksberg C

M: 51 48 94 21 E: svc@plen.ku.dk

Institutleder, Institut for Planter- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Observatør: Henrik Hauggaard-Nielsen

Universitetsvej 1 Bygning: 09.2, 4000 Roskilde.

M: 21 33 07 85 E: hnie@ruc.dk

Professor Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Please reload

Udvalg (efter konstituering marts 2020)

Fagligt udvalg (inklusiv projekter). Email:fagudv@frdk.dk

Erik Sandal, Søren Ilsøe, Henning Sjørslev Lyngvig, Hans Henrik Pedersen (sekretær)

shopFRDK udvalg. Email: shopudv@frdk.dk

Torben Bay Jørgensen (formand), Søren Havgaard Christensen, Frederik Vilhelm Larsen, Jacob Winther Nymand (sekretær)

Kommunikations- og lobbyarbejde. Email: komudv@frdk.dk

Kaare Larsen (formand), Leo Bajlum, Henrik Terp, Hanne Schønning (sekretær) 
Niels Damsgaard Hansen (FRDK-nyt og lobbyarbejde)

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481